Autem na dovolenou? Co vše připravit a zkontrolovat?

Co je nutné překontrolovat před odjezdem na dovolenou?

Zatímco pro vás je dovolená příjemnou dobou, pro vaše vozidlo je tvrdou zkouškou výdrže. Proto je nejlepší, když si nejdůležitější body necháte před odjezdem na dovolenou u nás překontrolovat.

Něco si však můžete udělat také sami:

– Přizpůsobili jste tlak vzduchu v pneumatikách vyšší celkové hmotnosti vozidla ? (informace v návodu k obsluze, uvnitř na sloupku vozidla nebo na vnitřní straně víčka palivové nádrže) Optimální nahuštění zvyšuje bezpečnost jízdy, snižuje spotřebu paliva a opotřebení pneumatik.

– Dodržujete předepsanou hranici celkového zatížení ? (informace v technickém průkazu)

– Jsou zvedák, křížový klíč na povolování kol, varovný trojúhelník a lékárnička v dobrém stavu?

– Je dostatečně naplněna nádržka ostřikovače?

– Máte dost motorového oleje?

V každém případě si před odjezdem nechte u nás překontrolovat brzdovou soustavu. Zvýšená hmotnost vozidla, vyšší rychlosti, teploty a dlouhé jízdy v kopcích představují extrémní zatížení pro brzdy. Pokud brzdy selžou, jsou následky často katastrofální. Nabízíme společně se společností Bosch, celosvětově největším výrobcem brzdových systémů, produkty v kvalitě pro prvovýbavu a také veškeré s tím spojené služby.

Jak věci do auta správně zabalím?

Síly vznikající z předmětů, které v důsledku nehody nebo extrémního brzdného manévru poletují v automobilu, jsou enormní a mohou posádku vozidla vážně zranit. Preventivně jim zamezte pohyb a zohledněte při balení naše následující tipy:

– Umístěte těžší předměty zcela dole v zavazadlovém prostoru a to přímo za opěrkou sedaček.

– Nenakládejte u vozidel kombi nebo van zavazadla nad horní hranu zadních sedaček, pokud zde nemáte stabilní oddělovací mříž.

– Umisťujte zavazadla těsně vedle sebe a nenechávejte mezi nimi volné prostory.

– Dbejte na to, aby náklad stál na protiskluzové podložce.

– Zajistěte, aby měl řidič i s naloženým vozidlem neomezený výhled do všech stran.

– Varovný trojúhelník, reflexní Vesta a lékárnička musí být vždy dobře přístupné!

Na co je nutné dbát u vně umístěných zavazadel?

Pokud možnosti pro uložení zavazadel ve vozidle nepostačují, tak cenné služby poskytnou střešní nebo zadní nosiče. Zde je mimořádně důležité zodpovědné upevnění nákladu, protože síly způsobené proudícím vzduchem působí na náklad již při malých rychlostech a jsou mimořádně vysoké. Dbejte proto na následující body:

– Dodržujte maximální přípustné zatížení střechy podle technického průkazu a dodržujte také mez zatížení držáků zátěže.

– Na střechu vozidla umisťujte pouze lehká závaží, pamatujte na to, Že by mohlo dojít ke změně těžiště vozidla, a tím také ke změně jeho jízdních vlastností.

– Zadní nosiče nesmějí zakrývat osvětlení. Jinak je nutné použití nosiče s integrovaným přídavným osvětlením.

– Cestou pravidelně kontrolujte upevnění vnějších zavazadel.

Jak se mám chovat při ztrátě zavazadel?

Když ztratíte zavazadla, ihned zastavte na okraji silnice a zapněte varovné blikače, Pokud je to potřebné, měli byste ostatní účastníky dopravy upozornit z bezpečného místa na případnou překážku na vozovce (např. gestikulací rukama a sami přitom zůstaňte za svodidly). Pokud náklad ztratí vozidlo jedoucí před vámi’ reagujte rychle (ale ne zbrkle) a zapněte ihned varovné blikače, snižte rychlost a vjeďte do jiné stopy při sledování provozu za vámi.

Co musím zohlednit při použití přívěsu?

Vedle vnějších držáků zavazadel jsou oblíbenou alternativou pro rozšíření zavazadlových prostor také přívěsy. Přesto je však zde při ukládání nákladu nutné dbát na některé zásady. Při balení zavazadel do přívěsu dbejte na to, aby byla zavazadla pevně zajištěna bezpečnostními pásy na protiskluzové podložce. Pro dosažení dobré polohy na silnici a dostatečného účinku brzd by mě|y být těžší předměty vždy umístěny ve středu nad nápravou. Při jízdě s přívěsem musíte zohlednit, že brzdná dráha bude delší a zrychlení bude nižší. Kromě toho však také změněné jízdní vlastnosti požadují, abyste s vozidlem zacházeli ještě jemněji. Příliš vysoká rychlost nebo náhlé manévry při řízení mohou vést k tomu, že se přívěs dostane do smyku. Pokud již dojde k této situaci, tak citlivě uberte plyn a pokuste se jemným řízením do protisměru u tažného vozidla dostat přívěs zase zpět do správné stopy.

Co musím ještě jednou překontrolovat krátce před odjezdem?

I když je to někdy složité, mě|i byste si před odjezdem vyhradit dostatek času pro překontrolování důležitých bodů:

– Je náklad dobře zajištěn?

– Jsou opěrky hlavy optimálně nastaveny?

– Jsou dětské sedačky správně upevněny a děti popř. další cestující jsou připoutáni?

– Mám všechny potřebné doklady ? (cestovní pas. případně vízum, řidičský průkaz, cestovní podklady, léky, injekce, zahraniční zdravotní pojištění, drobné peníze, kreditní karty…)

– Jste informováni o předpisech specifických pro příslušnou zemi ? (nejvyšší rychlost, svícení ve dne, povinnost varovné vesty, silnice a tunely s mýtem, potřebné vybavení vozidla. atd.)

Kdy je nejvhodnější vyjet?

Okamžik odjezdu byste měli přizpůsobit své osobní křivce výkonnosti. Člověk je zpravidla nejvýkonnější v době mezi 8. a 12. hodinou a mezi 16. a 19. hodinou. Pokles výkonnosti je mezi 14. a 16. hodinou a člověk by neměl řídit po půlnoci. Z tohoto důvodu byste měli delší cestu zahájit brzy ráno a kolem 14. hodiny si naplánovat pauzu. Neradíme vám začínat cestu večer v důsledku nižší výkonnosti a zhoršených podmínek viditelnosti.

Kdy a jak často je nejlepší organizovat přestávky?

Vaše výdrž za volantem v rozhodující míře závisí na dodržování přestávek. Čím déle budete bez přerušení sedět za volantem, tím pomalejší budou vaše reakční schopnosti a riziko nehody bude tedy vyšší. Proto byste si měli udělat první přestávku nejpozději po třech až čtyřech hodinách. Případně pokud děti ve vozidle tak dlouho nevydrží, udělejte přirozeně přestávku dříve. Protože je vaše výkonnost mezi 14. a 16. hodinou podstatně nižší, měli byste udělat přestávky také V této době. Dbejte také na signály vašeho těla. Pálící oči, časté zívání, pomalé reakční schopnosti..’ jsou znakem únavy. Pokud je budete ignorovat, může dojít k nebezpečnému ,,mikro spánku” za volantem.

Vedle dostatečného počtu přestávek je však také důlekté, jak často je budete dělat. Všeobecně je přitom nutné dbát na to, abyste se nadýchali čerstvého vzduchu a odpočinuli si. Abyste si dostatečně odpočali, měly by přestávky trvat minimálně 30 minut. Vyhýbejte se těžším jídlům, preventivně tak zamezíte únavě. Místo většího množství jídla se doporučuje jíst častěji a v menších dávkách.

Tipy a triky pro udržení dobré nálady dětí na cestách?

– Naplánujte dostatek přestávek, během kterých se děti budou moci pohybovat.

– Nevyveďte děti z jejich rytmu a přizpůsobte jízdu zvyklostem dětí z hlediska spánku a jídla.

– Zahrňte starší děti do plánování cesty. Pokud se již doma seznámíš mapou, mohou vám pomoci později při hledání trasy a během jízdy mohou cestu také sledovat.

– Zaměstnejte děti jednoduchými hádankami jako např. ,,Vidím něco, co ty nevidíš…..

– Pamatujte na slunečníky nebo malé roletky, které mohou děti ochránit před sluncem a vysokou teplotou.

A pokud se před cestou nebo během ní přeci jen objeví nějaký problém s vozidlem, jsme tu vždy připraveni vám 100% pomoci.

S námi a se službou Bosch Mobility Assistance můžete cestovat bez obav.

Vaš Bosch Car Service HLOUCH Motors a celá mezinárodní síť Bosch servisů

This entry was posted in Zprávy a technika. Bookmark the permalink.